Hoppa till sidans innehåll

Våra värderingar


Jämställdhet

Klubben verkar i alla sammanhang och aktiviteter för en så hög jämställdhet som möjligt. Alla som deltar i våra aktiviteter ska känna förtroende och trygghet. Vi tar aktivt avstånd från rasism, särbehandling och alla former av kränkade beteende. 

Alla ska känna sig välkomna och respekterade på våra aktiviteter. Nedvärderande kommentarer, fuskande och alla former av fysiskt eller psykiskt våld är helt uteslutet. 

Vi kräver att alla som deltar samt föräldrar och vårdnadshavare respekterar våra fantastiska ledare och stöttar dem i deras arbete. 

Droger

Klubben har antagit Svenska Skidförbundets drogpolicy med nedanstående förtydligande.

Inga alkoholdrycker, röktobak eller andra droger får förekomma bland vare sig ledare, aktiva eller föräldrar i samband med verksamhet för barn och ungdomar – till exempel under träningsläger och tävlingar. Vid resor som arrangeras av klubben får alkohol, röktobak eller andra droger inte förekomma i boende där barn och ungdomar vistas.

Doping

Klubben tar avstånd från all form av doping och följer Svenska Skidförbundets regler och rekommendationer i frågan.

Trafiksäkerhet

Eftersom föreningens verksamhet medför omfattande transporter av barn, ungdomar och vuxna är det angeläget att dessa genomförs på ett så trafiksäkert, tryggt och även miljövänligt sätt som möjligt.
Syftet med vår trafiksäkerhetspolicy är att öka tryggheten och säkerheten för samtliga transporter, till och från läger, tävlingar och träningar.
Planera resandet på ett sådant sätt att mesta möjliga miljöhänsyn tas utan att trafiksäkerheten påverkas.
Tänk på att det är andras barn i bilen. Den mest värdefulla last som finns!

Biltransporter

Vid biltransporter i klubbens regi
 • Skall föraren följa de hastighetsbestämmelser som gäller for den aktuella vägen. Därefter anpassa hastigheten efter väglaget och hålla avstånd till framförvarande fordon. 
 • Skall föraren och samtliga passagerare använda bilbälte. Det får inte färdas fler personer i fordonet än det finns bilbälten.
 • Bör föraren ha haft körkort i minst två år vid persontransporter samt vara en erfaren förare av det aktuella fordonet.
 • Skall fordonet vara godkännt vid kontrollbesiktning och ha godkända däck (vinter som sommar). Fordonet ska helst ha högt säkerhetsbetyg hos EuroNCAP samt vara utrustat med antisladdsystem. 
 • Skall alla gällande trafikregler efterlevas.
 • Skall passagerare underlätta för föraren så långt som möjligt (lugn miljö).
 • Skall förare avstå användande mobiltelefon annat än med "hands-free" under körning.
 • Skall transporten ske i god tid för att undvika stress.
 • Skall vid längre resor planera in raster och eventuella förarbyten.

Busstransporter

Bussbolag som anlitas av klubben ska tydligt informeras om våra trafiksäkerhetskrav.
 • Säkerhetsbälten till alla passagerare och att de skall användas.
 • Föraren anpassar hastighet efter väglag och får ej överskrida de hastighetsbestämmelser som gäller for aktuellt fordon.
 • Föraren har minst 24 månaders yrkeserfarenhet.
 • Föraren skallfölja de regler som gäller för kör- och vilotider.

Fluorvalla

MSK avråder starkt från all användning av alla fluorvallor, speciellt för ungdomar (16 år och yngre). På våra aktiviteter för ungdomar använder vi bara fluorfria produkter. 

MSK förväntar sig att alla låter bli de enligt lag förbjudna produkterna med C8-fluor. Det gäller både fästvalla och glidvalla. 

Bakgrund

Sommaren 2020 förbjöds all användning av vallor med PFOA-värde över 25 ppb av EU. Det innebär att det är förbjudet att tillverka, sälja och använda produkter med den typen av fluor, ibland kallad C8. Ämnet bryts inte ner i naturen och påverkar växter, djur och människor negativt. Efterlevnad av lagen kontrolleras av Kemikalieinspektionen. 

I samband med det beslutade internationella skidförbundet FIS att förbjuda användningen av all fluorvalla, även den som innehåller så kallad C6 och C10. Ambitionen var att ett testverktyg skulle tas fram som kunde användas för att på tävlingar kontrollera om vallor med fluor används. Verktyget visade sig opålitligt varför förbudet sköts upp ett år. 

Från säsongen 2021/22 så träder alltså förbudet i kraft. Testverktyget är fortfarande inte klart så inga tester görs, därmed delas inga straff ut heller. För senior och junior är situationen just nu oklar. 

Kunskapen om och erfarenheten av de fluorfria produkterna är ännu låg hos vallateamen, jämfört med de väl etablerade fluorprodukterna som ofta presterar bättre också. Det gör att många senior/junior team kör med C6 och C10 fluor även denna säsong. Det finns även mycket pengar investerade i vallor som man försöker använda upp.

För ungdomar har vallan inte lika stor påverkan, skidan och åkaren är mer avgörande och distanserna kortare. Motiven till att använda fluor är nästan obefintliga och i relation till de negativa effekterna ser vi ingen orsak att fortsätta med fluor för ungdomar. 

Här finns ett förydligande från Svenska Skidförbundet.

Registerutdrag

Kontroll av begränsat registerutdrag görs för ledare, lagledare och styrelsemedlemmar i Matfors SK.

Bakgrund och orsak

I samband med att FN:s barnkonvention fr o m den 1/1 2020 blev lag i Sverige beslutade RF (Riksidrottsförbundet) att alla idrottsföreningar anslutna till RF skall kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. För att ytterligare värna om tryggheten för våra barn- och ungdomar har MSKs styrelse beslutat att krav på kontroll av begränsat registerutdrag utöver på våra ledare, också skall gälla på lagledare samt styrelsen.

Vad syns på utdraget?

Ett begränsat registerutdrag visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Hur görs ett registerutdrag?

Registerutdraget beställs här. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ och fylls i enligt instruktionerna. Registerutdraget skickas därefter till dig med post.

Registerutdraget tas med i sitt osprättade kuvert och öppnas och visas för klubbens tillsynsansvariga vid ett gemensamt bestämt tillfälle. Tillsynsansvariga noterar att vederbörande har visat sitt utdrag och utdraget återlämnas. Arkivering av utdraget sker således inte.

Tillsynsansvariga är styrelsen eller av dem utsedd person. 

Hur ofta ska det göras?

Enligt devisen ”Hellre för ofta” har styrelsen beslutat att denna procedur skall genomföras varje år i augusti eller när man för första gången engagerar sig i föreningen. Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i vår förening.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:08 Skribent: Björn Walther

 

 

 

 

Kom med i vår Facebook grupp!

 

Postadress:
Matfors SK - Skidor
Peter Blomqvist, Plogvägen 10
86432 Matfors

Besöksadress:
Strandvägen 2
86491 Matfors

Kontakt:
Tel: 0706838195
E-post: post@matforsskidklub...

Se all info