Hoppa till sidans innehåll

Mer spår!


Vi är en expansiv skidklubb! 2008/09 fanns det omkring 15 aktiva barn i föreningen, nu 2014/15 är vi över 100! Det kräver förstås att alltid runtomkring också utvecklas och följer med behovet. Därför har styrelsen samlat in förslag på åtgärder som kan öka tillgängligheten till våra spår och även bygga ut stadionområdet. Här samlar vi både förslag och projekt som vi startat. 

 

Har ni fler förslag, kommentarer eller vill hjälpa till på något sätt, tveka inte att höra av er till en projektledare!!

 

Uppdatering 2015-08-31

Idag fick vi besök av Cecilia Andersson (landskapsarkitekt) och Thomas Häggström (chef på Park). Inför deras arbete med en Lekplatsplan ville de titta på hur vi använder Rännöbadet för vår verksamhet samt hur vi vill utveckla området. Med var också Thomas Engström VKU, Tommy Eriksson från Tuna Församling och Bertil, Sven-Gunnar och Björn från MSK. 
Rännöbadet är utpekat från flera håll som det naturliga stället i Matfors för en större lekplats. De hade tänkt sig bygga den mellan Strandvägen och den temporära bajamajan. Här är en kort summering av vad vi pratade om och vad som framkom, nu ska de fundera och återkomma om de har fler frågor. 
 • Badkullen är skyddad pga fornminnen – länsstyrelsen måste godkänna alla åtgärder på den. 
 • Vi får inte bygga bro av stolparna vi fick av EON, det är kreosot (giftigt) i dem, letar ny lösning.
 • Vi får inte flytta vallaboden eller uppföra andra byggnader eftersom det är parkmark. Att det är byggt där nu ansåg de vara tveksamt. 
 • Även ut och ombyggnad kan vara problematiskt. Det får inte inskränka allmänhetens tillgång till området.
 • Det är inte aktuellt med en lekplats på gamla minigolfen, dels äger kommunen för liten del och dels är det för nära väg.
 • De tänkte sig lekplatsen på det "nya området" bakom den temporära baja-majan. De svävar på storleken men typ 75x75m var ett riktmärke, dvs hela det området, minst.
 • Det är luddigt när Lekplatsplanen ska vara klar, det är säkert 6 mån bort. Därefter ska den beslutas av politikerna och det är troligen några år till efter det till att något händer då det inte finns pengar avsatta. 
 • Tommy Eriksson från kyrkan var med och han är verkligen på vår sida, han vill att vi ska få bygga skicrossbanan runt minigolfen samt hinderbanan.
 • Vi måste sätta oss in i säkerhetsföreskrifter kring hinderbanan innan vi bygger, har bett om dem från kommunen. 
 • Att sätta en belysningsmast på kyrkans mark var inget problem alls med Tommy, tror inte kommunen kommer invända mot det heller då de inte avser göra något på golfen. 

Kommunen har ett internt möte bokat 11/9, vi får se vad som händer efter det. 


Uppdatering 2015-08-09

Den 15/7 fick vi ett i huvudsak positivt svar från kommunen. De har gått igenom våra önskemål och förslag och bifaller bron, röjning av sly och att vi tar ner några björkar.
Kortfattat svarar de så här:
- De har invändningar mot förlängning av trumman, dels av miljömässiga skäl men också för att den saknar tydligt ägarförhållande både kring mark och själva trumman.
- Det är en "Lekplatsplan" på gång där Rännöbadet ingår, den vill de samordna med oss innan belysning sätts upp. 
- Markarbeten ska stämmas av med Länsstyrelsen pga fornlämningar. Det gäller främst badkullen, inte gamla golfen. 
- Bron ska byggas handikappanpassad (fungera för rullstol) och vara säker.
- Vi ska skriva ett nytt nyttjandeavtal för området. 
Det här innebär att vi planerar in ett par arbetshelger under hösten för att bygga bro, staket och röja sly. Vi kommer troligen också börja bygga på en hinderbana. Åke Åslin har redan börjat jobba med sly och är den som har hand om trädfällningen. Vi avvaktar med förlängning av trumman, vi löser inte det till årets säsong. 
Vi planerar ta kontakt med park-avdelningen om "Lekplatsplanen" och nya avtalet nu efter sommaren. Vi fortsätter försöka också få till en träff med församlingen. 

 

Uppdatering 2015-07-09

Träffade miljökontoret och friluftsförvaltningen idag vid klubbstugan. Stefan och Björn visade dem runt på området och pratade om våra planer. Överlag är de positiva och stödjer oss i det vi vill göra. De ska återkomma med ett skriftligt formellt svar, efter det kan vi fortsätta arbetet. 
- Förlänga trumman är inte vad miljökontoret önskar. De föredrar en bro eller annan överbyggnad. Vi avvaktar med dessa planer. 
- Att planera eller fylla på med massor mot Strandvägen är de tveksamma till, de ska fundera runt lämpliga åtgärder. Man är orolig för att smutsvatten ska tränga ut i sjön. 
- Röjning av sly och en mindre bro fick vi ok på. Ev behöver bron dispens från strandskyddet. 


Uppdatering 2015-07-06

Vi har fått hjälp av kommunen att ta bort det gamla staketet mellan Strandvägen och badstranden. Även den trasiga ombyteskuren är borttagen. De lämnade ett lass grus som vi skottade ut i det gamla surhålet på spåret. Det mesta av det vi hade med i skrivelsen nedan är alltså åtgärdat och vi kommer kunna preparera hela den delen i vinter. 

Nu försöker vi få tillstånd att planera ut marken där lite, det finns några hål och ojämnheter som behöver slätas till för att det ska gå lätt att preparera området. 

Vi jobbar vidare med kommunen för att få tillstånd att röja sly runt trumman och sjön. Inget konkret att rapportera.

Friluftsfrämjandet och Tommy K som jobbar med spåret runt sjön har börjat titta på ett spår till udden utanför badstranden med start från stugan och bakom Pastorsexpeditionen. Vi hjälper till med lite pappersarbete. Behöver tillstånd från kommunen för att kunna fortsätta. 

 

Uppdatering 2015-06-01

Var ikväll och träffade Företagsföreningen i Matfors och berättade om klubbens utveckling och våra behov och planer. De var intresserade och tyckte det var både kul och intressant. Vi fick med oss att skylta bättre till stadion, det har kommit frågor till Dannes Kiosk om var vi håller till. 
Inför mötet träffade vi Ulla-Britt på Allas Aktivitetshus och pratade lite om Aktivitetsparken. Har flyttat lite på Utegym/hinderbana för att kunna göra den större och lämna mer plats till bänkar och bord framför den tänkta scenen vid den lilla stugan. 
Här är materialet vi delade ut. Visionsbilden är levande och uppdateras eftersom nya infallsvinklar och tankar dyker upp. 

 

Uppdatering 2015-05-17

En till "skrivelse" har skickats in till kommunen. Denna rör sankmarken mellan badområdet och Strandvägen, där den trasiga ombyteskuren står. Vi ser en möjlighet att nyttja det som skidområde samt att vi kan få bort den ständigt blöta fläcken på spåret där. 

 

Pågående projekt

Vi försöker hålla nere antalet projekt och fokuserar på att få dem färdiga. Det vi har prioriterat och startat nu är:

Etablering av spår på Forslägdan

Projektledare är Rolf Aronsson.

Arbete pågår med att kontakta markägare och lägga spåret en bra sträckning.

Röjning, bro och förlängning av trumman på stadion

Projektledare är Björn Walther.

Förfrågan är inskickad till kommunen 2015-05-04, vi behöver tillstånd för röjning och förlängning av trumman. Dialog med MittSverige Vatten kring trummans skick (den befintliga måste eventuellt bytas) och hur finansiering ska lösas. Även Vägförfaltningen på Kommunen är inblandad. 

Pengar sökt från McDonalds-fonden hos Förbundet, svar väntas i juni. Ev finns möjlighet till bidrag från kommunen också (för "öppna landskap"), undersöks.

Hinderbana för barmark (utegym)

Projektledare är Sven-Gunnar Ljungdahl.

Bygga hinderbana, typ bockar att krypa över och under, balansera på osv. Ett förslag är att göra det på "soptippen" för att inte blokera skidspår och preparering. Ambitionen är att vara klar till slutet på september då barmarksträningen drar igång på riktigt. 

Bygga kullar och gupp på minigolfen

Projektledare är Björn Walther

Dialog inledd med kommunen kring vilka tillstånd som behövs. Eventuellt krävs bygglov. Stöd finns från Kultur och Fritid (Anders Norberg). 

Här behöver vi få jordmassor körda till området, det är något vi kan få gratis om vi inte har för bråttom, krokar är utlagda hos några entreprenörer. Första steget är att få tillståndet klart från kommunen. 

 

Samling av alla förslag som finns just nu

Skidspåren

 • Fortsätta sköta 2-milsspåret, jobba med sträckningen, bygga broar, röja busk och sly
 • Etablera nytt spår på Fors-lägdan, kolla med markägare, hitta rätt dragning, utvärdera möjlighet att sätta ny belysning i anslutning elljusspåret. 
 • Stödja intiativet med en promenadväg/stig runt Rännösjön. Blir det av kan vi dra spår där. Ett landspår längs med västra delen av sjön gör att vi når Rännölägdorna bättre.
 • Belysning av första geningen på Uvberget 

Stadionområdet

 • Röja bort sly mot sjön bakom vallaboden för preparering av en större yta
 • Förlänga trumman med ca 10m, ta bort ett par stora björkar, bygga staket runt diket
 • En bro över diket nära sjön
 • Hinderbana för barmark (typ utegym)
 • Belysningsmast på minigolfen och bakom vallaboden
 • Belysning på badkullen
 • Kullar och gupp på minigolfen

Lite längre bort

 • Bygga ut klubbstugan med ny bastu och dusch samt större "storstuga"

 • Flytta vallaboden och skotergaraget, göra det möjligt att tina upp skotern

Här finns en karta som beskriver våra visioner med stadion om 4-5 år. 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 00:35 Skribent: Björn Walther

 

 

 

 

Kom med i vår Facebook grupp!

 

Postadress:
Matfors SK - Skidor
Peter Blomqvist, Plogvägen 10
86432 Matfors

Besöksadress:
Strandvägen 2
86491 Matfors

Kontakt:
Tel: 0706838195
E-post: post@matforsskidklub...

Se all info